wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Gwarancja
Producenci
Nasze nowości
Opinie o produktach
 • Gripmaster

  GripmasterOcena produktu 5/5

  za tą cene dostajemy produkt wysokiej jakosci, głowną…
 • Crash pad Fuse

  Crash pad FuseOcena produktu 5/5

  Świetny uniwersalny crashpad. Nieco cieńszy i twardszy,…
Dodatkowe opcje przeglądania

Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji świadczenia usługi naprawy butów wspinaczkowych/trekkingowych

 1. Właściciel sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym http://sklep.redpoint.pl, tj. „REDPOINT.PL Piotr Golański” z siedzibą w Katowicach, zwany dalej „Gwarantem” udziela gwarancji Kupującemu na oferowane przez siebie usługi naprawy butów wspinaczkowych/ trekkingowych na zasadach określonych niniejszych Warunkach.
   

 2. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy na naprawę butów wspinaczkowych oraz 12 miesięcy na naprawę butów trekingowych, przy czym sama nowa podeszwa butów trekingowych jest objęta 24 miesięczną gwarancją. Termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu odbioru przez Kupującego naprawionych produktów. Ochrona gwarancyjna jest udzielana na terytorium Polski.
   

 3. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 4. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wadliwość sposobu naprawy oraz za wady tkwiące w narzędziach i produktach użytych do świadczenia usługi naprawy.
   

 5. W ramach uprawnień gwarancyjnych Kupujący może domagać się zwrotu zapłaconej ceny lub dokonania ponownej nieodpłatnej naprawy.
   

 6. W celu skorzystania z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji, Kupujący powinien:

 1. zgłosić wady ujawnione w okresie gwarancji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty ich spostrzeżenia;

 2. dokonać wyboru przysługującego roszczenia gwarancyjnego poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty pisemnej odpowiedzi lub maila na adres poczty elektronicznej Gwaranta;

 3. przesłać na swój koszt lub dostarczyć osobiście po uprzednim skontaktowaniu się z Gwarantem, przedmiot świadczonej usługi na adres siedziby Gwaranta;

 4. przedstawić Gwarantowi rachunek lub fakturę, potwierdzające zlecenie świadczenia usługi.

 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w sytuacji, gdy spostrzeżona zostanie jakakolwiek późniejsza próba dokonania naprawy przez osoby nieuprawnione.
   

 2. Gwarant rozpoznaje roszczenia gwarancyjne w terminie do 14 dni od daty odbioru przesłanego na jego adres lub dostarczonego mu osobiście przedmiotu świadczonej usługi.
   

 3. Przesłany przez Kupującego produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas wysyłki. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego. Do produktu powinien być dołączony dokładny opis spostrzeżonych wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.
   

 4. W razie uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego o zwrot ceny wadliwie wykonanej naprawy, Gwarant przesyła decyzję pozytywną za pośrednictwem poczty na adres Kupującego lub mailem na podany przez niego adres mailowy i następnie w terminie do 7 dni od daty wysłania decyzji, dokonuje zwrotu kwoty w formie w jakiej płatność została dokonana przez Kupującego oraz odsyła produkt przesłany mu przez Kupującego na jego adres na swój koszt. W razie uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego o dokonanie ponownej naprawy, Gwarant przesyła decyzję pozytywną za pośrednictwem poczty na adres Kupującego lub mailem na podany przez niego adres mailowy i dokonuje bezpłatnej naprawy oraz odsyła produkt na adres Kupującego na swój koszt. Gwarant zwraca Kupującemu poniesione przez niego koszty wysyłki produktu zgodnie z okazanym rachunkiem/fakturą.
   

 5. W razie nieuwzględnienia przez Gwaranta roszczeń gwarancyjnych Kupującego, Gwarant przesyła decyzję odmowną za pośrednictwem poczty na adres Kupującego lub mailem na podany przez niego adres mailowy. W razie przesłania produktu, odsyła on go Kupującemu po uprzednim zapłaceniu przez Kupującego kosztów wysyłki.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu